Süreçlerin Süreci

Basit bir tanımla başlayalım: İş süreci, somut bir hedefe ulaşmak için bir grup paydaş tarafından gerçekleştirilen bir dizi adımdır. Tamam, bir dizi adım tekrarlanabilir ve standartlaştırılmışsa (bir...

Continue reading