What is a True Low-Code Platform

9 years ago, I started a software startup company named Selensoft. I had been working as an IT professional for 10 years, mostly on ERP. My goal was to create a company which can support and deliver projects with successful Open...

Continue reading

Süreçlerin Süreci

Basit bir tanımla başlayalım: İş süreci, somut bir hedefe ulaşmak için bir grup paydaş tarafından gerçekleştirilen bir dizi adımdır. Tamam, bir dizi adım tekrarlanabilir ve standartlaştırılmışsa (bir...

Continue reading