Süreçlerin Süreci

Basit bir tanımla başlayalım: İş süreci, somut bir hedefe ulaşmak için bir grup paydaş tarafından gerçekleştirilen bir dizi adımdır. Tamam, bir dizi adım tekrarlanabilir ve standartlaştırılmışsa (bir...

Continue reading

BPM Nedir

BPM Nedir?

BPM Nedir? “BPM” nin anlamı üzerine genellikle çelişkili ve tartışmalı bir tartışmanın yaşandığı on yıl sonra, BPM.com’da BPM’nin resmi ve kesin bir tanımının oluşturulması konusunda...

Continue reading